DOMMERE

Dommerbesætning på HAS 2021 er:

Poul Meineche Hansen
Michael Lumby
Ulla Hansen
René Jørgensen
Dorthe G. Rafn

Dommerfordeling:

 
   
Brugshanner 24 mdr  Poul Meineche Hansen
Brugstæver 24 mdr  René Jørgensen
Veteran hanner fra 7 år  Poul Meineche Hansen
Veterantæver fra 7 år  Ulla Hansen
Overgangskl. hanner 24-36 mdr  Michael Lumby
Overgangskl. tæver 24-36 mdr  Poul Meineche Hansen
Unghunde hanner 18-24 mdr  Michael Lumby
Unghunde tæver 18-24 mdr  Ulla Hansen
Yngste hanner 12-18 mdr  Michael Lumby
Yngste tæver 12-18 mdr  René Jørgensen
9-12 hvalpe hanner  Dorthe Granslev
9-12 hvalpe tæver  Dorthe Granslev
6-9 hvalpe hanner  Ulla Hansen
6-9 hvalpe tæver  Poul Meineche Hansen
4-6 hvalpe hanner  Michael Lumby
4-6 hvalpe tæver  Ulla Hansen
   
Afkomsgrupper for hanner fra 6 mdr hvalpe/voksne
Poul Meineche & René Jørgensen  
   
Afkomsgrupper for tæver fra 6 mdr hvalpe/voksne
René Jørgensen & Poul Meineche  
   
Opdrætsklasser  
Ulla Hansen & Poul Meineche  


NB: Dommeren dømmer klassen for både stockhåret og langstockhåret.


Figuranter:

Figuranter vil være Tommy Hansen (kort) og Jannik Grube (langt)

 

Skue- og dommerassistenter:

Lena Pichler Bjerre
Irene Thygesen
Leif Jørgensen
Bo Alm Reumert
Annemarie Mortensen